În stare de bine

SARS-CoV-2 ToolBox – Program suport pentru asistență medicală comunitară, respectiv, populația vulnerabilă deservită în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Proiect derulat de Asociația Liver Research Club (LIREC)

SARS-CoV-2 ToolBox este proiectul prin care Asociația Liver Research Club va facilita accesul la echipamente medicale, de dezinfecție și protecție pentru 66 de asistenți medicali comunitari din zona rurală a județului Suceava și 1.000 de familii vulnerabile pe care aceștia le deservesc (vârstnici cu boli cronice, familii sărace, monoparentale, locuitori cu acces redus la servicii de sănătate etc).

Durată: 4 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Arbore, Berchișești, Bilca, Bogdănești, Boroaia, Breaza, Brodina, Cacica, Ciocănești, Ciprian Porumbescu, Cârlibaba, Comănești, Cornu Luncii, Crucea, Dolhești, Dorna Arini, Dornești, Drăgușeni, Vechi, Moldovei (județul Suceava)

Buget proiect: 145,196 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut

SCOP

Creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale ale județului Suceava și sprijinirea accesului egal și etic la servicii de sănătate prin facilitarea accesului la echipamente medicale, dezinfecție și protecție pentru asistenții medicali comunitari în contextul pandemiei SARS-CoV-2, precum și facilitarea accesului la materiale de protecție și dezinfecție pentru persoanele tratate și consultate de către asistenta comunitară (grupuri vulnerabile).

OBIECTIVE

  1. Desfășurarea rapidă și transparentă a achizițiilor echipamentelor medicale și de protecție;
  2. Creșterea gradului de asigurare de servicii medicale îmbunătățite la nivelul comunității rurale din județul Suceava, prin îmbunătățirea accesului la echipamente medicale, de protecție și dezinfectanți pentru asistenții medicali comunitari și locuitorii din grupuri vulnerabile deserviți de aceștia.

REZUMAT

Noul tip de coronavirus SARS-CoV-2 a apărut la sfârșitul anului 2019 în China. În prezent, în România avem mii de persoane infectate, dintre care peste 1.500 sunt din județul Suceava. Pe parcursul a patru luni de implementare, proiectul SARS-CoV-2 ToolBox își propune să vină în ajutorul celei mai încercate zone din țara noastră, județul Suceava, prin desfășurarea unor activități necesare de reducere a răspândirii infecției în comunitate, reducere a răspândirii infecției între cadrele medicale și protejarea acestora. Asociația Liver Research Club își propune să realizeze acest lucru prin creșterea accesului la servicii de sănătate la nivel de județ, sprijinind două categorii de grup țintă: 66 de asistenți medicali comunitari care își desfășoară activitatea în județul Suceava și minim 1.000 de familii cu cel puțin un membru ce poate fi inclus în categoria grupuri vulnerabile, domiciliate în zona rurală a județului Suceava (vârstnici cu boli cronice, familii sărace, monoparentale, locuitori cu acces redus la servicii de sănătate etc.). Asistenții medicali comunitari vor beneficia de echipament medical și materiale de protecție (truse de urgență, pulsoximetre, viziere, măsti chirurgicale, mănuși). Populația va beneficia de pachete cu măști de protecție, alcool sanitar și dezinfectant pentru mâini.