În stare de bine

Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Municipiul Iași, pe durata stării de urgență

Proiect derulat de Federatia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS

Partener: Fundația Un Coup de Main d’Emmaus Iași

Proiectul derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor fără adăpost, a victimelor violenței domestice și a altor grupuri vulnerabile de pe raza Municipiului Iași, asigurându-le soluții decente de locuire de urgență și sprijin socio-medical pentru depășirea situațiilor critice în care acestea se află.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: Iași

Buget proiect: 174.461 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut

SCOP

Scopul proiectului este sprijinirea persoanelor fără adăpost, a victimelor violenței domestice și a altor grupuri vulnerabile de pe raza Municipiului Iași, pentru obținerea une soluții decente de locuire de urgență și sprijin socio-medical pentru depășirea situațiilor critice în care acestea se află.

OBIECTIVE

  1. Asigurarea unui spațiu decent de locuire de urgență pentru persoanele fără adăpost, pentru victimele violenței domestice sau a altor persoane vulnerabile care și-au pierdut locuința, pe durata stării de urgență;
  2. Asigurarea serviciilor de suport (sociale, medicale, psihologice) pentru aceste persoane, în vederea rezolvării cât mai rapide a situației care se află, ori pentru referirea lor către servicii adecvate, pe termen lung (medicale, sociale, locuințe sociale, (re)integrare profesională);
  3. Mobilizarea și coordonarea intervențiilor sociale destinate persoanelor fără adăpost, oferite de autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale, pe perioada pandemiei.

REZUMAT

La nivelul Municipiului Iași, organizațiile neguvernamentale estimează că, pe lângă cazurile luate în evidență, încă există cel puțin 2000 de persoane în stradă, fără niciun sprijin din partea autorităților și fără să aibă asigurate servicii medicale/sociale. Proiectul de față propune o soluție rapidă și eficientă de locuire de criză pentru cel puțin 65 de persoane fără adăpost de pe raza Municipiului Iași, în containere modulare ce pot fi rapid instalate și adaptate nevoilor acestor persoane.

Criza spațiilor de locuire face imposibilă asigurarea securității sanitare a acestor persoane pe durata pandemiei. La aceasta se adaugă numărul tot mai mare al victimelor violenței domestice, care au nevoie urgentă de un spațiu de cazare și de servicii de suport sociale, psihologice, pentru perioada de criză generată de pandemia Covid-19

Proiectul include totodată, alături de serviciile de găzduire de urgență, și servicii socio-medicale și de suport pentru depășirea situațiilor cu care se confruntă persoanele fără adăpost și victimele violenței domestice din județul Iași, în perioada iunie-noiembrie 2020.