În stare de bine

Împreună prin sport la Castelu

Proiect derulat de Asociația Reality Check

Asociația Reality Check aduce 400 de copii horahai (turci-romi) din Castelu, comună din Constanța cu o populație foarte săracă, în cluburi de fotbal, dans și mișcare și joacă, cu scopul de a reduce barierele sociale și discriminarea. De asemenea, organizează Ștafeta Castelu, eveniment sportiv pe echipe la care pot participa toți copiii din comuna Castelu.

Durată: 7 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Castelu, Nisipari (jud. Constanța)

Buget proiect: 234,316.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2019

Domeniu: sport

SCOP

Scopul proiectului este acela de a reduce barierele sociale și discriminarea cu care se confruntă copiii horahai din comuna Castelu prin implicarea acestora în activități sportive (cluburi de fotbal, dans, mișcare și joacă) și de dezvoltare personală, dar și prin implicarea comunei într-un eveniment mare, Ștafeta Castelu.

OBIECTIVE

  1. Îmbunătățirea stării de bine, fizice și emoționale, a 90% dintre cei 400 de copii din comuna Castelu care vor participa la activitățile sportive și educaționale.
  2. Creșterea gradului de interacțiune între copiii și adulții din comuna Castelu, de etnii și din medii sociale diferite, într-un mediu care stimulează spiritul de echipă și incluziunea socială și crește sentimentul de apartenență la o comunitate.
  3. Creșterea gradului de implicare a 50 de părinți din Castelu în activități care conduc la dezvoltarea armonioasă a copiilor lor.
  4. Creșterea numărului de persoane care află despre proiectul desfășurat în Castelu și despre importanța sportului atât pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor din medii defavorizate, cât și pentru combaterea discriminării.

REZUMAT

Proiectul „Împreună prin sport la Castelu” organizează activități sportive dedicate copiilor din această comună cu o populație foarte săracă de turci-romi, numiți horahai, unde circa 600 de copii traiesc în condiții de locuire și igienă precare. Părinții sunt lipsiți de educație, copiii vorbesc acasă în limba turcă și nu știu limba româna când încep școala. Copiii nu sunt stimulați intelectual, iar nevoia lor de a participa la activități sportive, cluburi și jocuri este imensă. Familiile cu o situație mai bună, unii profesori și alți angajați publici evită să interacționeze cu acești copii și cu familiile lor, iar marginalizarea se simte în toate aspectele vieții.

Scopul proiectului este acela de a reduce barierele sociale și discriminarea cu care se confruntă copiii horahai din comuna Castelu prin implicarea acestora în activități sportive și de dezvoltare personală, dar și prin implicarea comunei într-un eveniment mare, Ștafeta Castelu.

Copiii vor participa la activități sportive săptămânale (cluburi de fotbal, dans, mișcare și joacă), la două sesiuni de dezvoltare personală prin joc și la o ștafetă, iar părinții vor fi invitați să se implice direct în activitățile cu copiii. Rezultatele așteptate sunt îmbunătățirea stării de sănătate și igienă a copiilor, a încrederii de sine și a spiritului de echipă, creșterea interacțiunilor incluzive între membrii comunității și creșterea numărului persoanelor interesate să ajute pe termen lung acești copii.