În stare de bine

Speciali pe patine – luăm viteză spre starea de bine

Proiect derulat de Fundația Special Olympics din România

Patinaj pentru persoane cu dizabilități intelectuale – Fundația Special Olympics din România inițiază primul program de antrenamente și competiții de patinaj (role viteză, artistic și viteză gheață) din România, organizează primul Campionat Național Special Olympics de Patinaj și dezvoltă primul Ghid de Patinaj Adaptat, care să documenteze lucrul cu persoanele cu dizabilități intelectuale.

Durată: 8 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: București, Brașov, Cluj-Napoca, Galați, Timișoara

Buget proiect: 190,000.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2019

Domeniu: sport

SCOP

Speciali pe patine – luăm viteză spre starea de bine își propune să să creeze primul program de antrenamente și competiții din România pentru patinaj (role viteză, artistic și viteză gheață) pentru 54 de persoane cu dizabilități intelectuale din 5 orașe, organizarea a 5 demonstrații locale în mijlocul comunităților și a primului Campionat Național Special Olympics de Patinaj pentru persoanele cu dizabilități intelectuale cu scopul de a demonstra abilitățile lor, puterea transformatoare a sportului și beneficiile majore pe care le aduce asupra stării de sănătate.

OBIECTIVE

  1. Crearea primului program de antrenamente și competiții din România pentru patinaj (role viteză, artistic, viteză gheață) pentru 54 de persoane cu dizabilități intelectuale din 5 orașe și crearea primului Ghid de Patinaj Adaptat care sa documenteze lucrul cu persoanele cu dizabilități intelectuale.
  2. Creșterea gradului de integrare socială, dobândirea unui stil de viață sănătos și a unor deprinderi de viață independentă pentru 54 de persoane cu dizabilități intelectuale, organizarea a 5 demonstrații locale și a primului Campionat National Special Olympics de Patinaj (role viteză, artistic, viteză gheață) din România cu sprijinul a 68 de antrenori, voluntari și părinți, cu participarea a minim 350 de membri ai comunităților.
  3. Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la abilitățile și la nevoia de practicare a sportului pentru persoanele cu dizabilități intelectuale prin promovarea acțiunilor și rezultatelor proiectului și prin crearea de evenimente de promovare a proiectului.
  4. Dezvoltarea organizației prin creșterea transparenței și a vizibilității activităților desfășurate împreună cu persoanele cu dizabilități intelectuale.

REZUMAT

Conform statisticii Ministerului Muncii din 31.12.2018 din totalul de 823.956 persoane cu dizabilități înregistrate în România, 130.666 sunt persoane cu dizabilități intelectuale. Acestea prezintă o rată ridicată de sărăcie, stare de sănătate precară, acces limitat la servicii comunitare și la practicarea sportului. Romania Insider atrage atenția că în anul 2015,  40% din copiii români nu practicau sport, doar 14% dintre aceștia făcând sport în afara orelor obligatorii de la școală, afectând pe termen lung starea de sănătate a populației; EUROSTAT anunță că în 2018 România se afla pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește practicarea sportului. Dacă adăugăm dizabilitatea și tendința părinților de a fi ultra-protectori și reticenți la practicarea sportului, aceste statistici se înrăutățesc simțitor. Cu toate acestea, mai ales în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale, sportul reprezintă cheia spre îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate.

Proiectul își propune să creeze primul program de antrenamente și competiții din România pentru patinaj (role viteză, artistic și viteză gheață) pentru 54 de persoane cu dizabilități intelectuale din 5 orașe, organizarea a 5 demonstrații locale în mijlocul comunităților și a primului Campionat Național Special Olympics de Patinaj (role viteză, artistic și viteză gheață) pentru persoanele cu dizabilități intelectuale cu scopul de a demonstra abilitățile lor, puterea transformatoare a sportului și beneficiile majore pe care le aduce asupra stării de sănătate.

Antrenamente săptămânale, crearea primului Ghid de Patinaj Adaptat pentru persoanele cu dizabilități intelectuale din țara noastră, implicarea a 53 de voluntari și părinți în desfașurarea antrenamentelor regulate, expunerea abilităților persoanelor cu dizabilități intelectuale atât în comunitățile din care acestea fac parte, dar și în mediul online.