În stare de bine

Meșteșuguri pentru dezvoltare locală

Proiect derulat de Asociația Moara de hârtie

Moara de hârtie încurajează peste 1000 de copii cu risc de abandon şcolar sau discriminare din județele Călăraşi, Giurgiu, Olt și Teleorman și din secțiile de pneumoftiziologie infantilă din spitale din București și Constanța să cunoască meșteșugurile prin șezători, ateliere de meșteșuguri precum țesut la război, lucru cu papura, lucru cu lemnul, ceramică, cercuri de meșteșuguri și expoziții.

Durată: 8 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: București, Constanța, Spanțov (jud. Călărași), Băneasa, Comana, Gogoșari, Prundu, Stănești (jud. Giurgiu); Fărcașele, Seaca (jud. Olt); Ștorobăneasa (jud. Teleorman)

Buget proiect: 234,928.50 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2019

Domeniu: cultură

SCOP

Scopul proiectului este promovarea meșteșugurilor ca alternativă viabilă de dezvoltare economică a comunităților rurale, în beneficiul grupurilor vulnerabile. Parte a patrimoniului cultural imaterial al umanității, meșteșugurile pot fi transformate în vectori de dezvoltare a comunităților rurale, având ca principali destinatari persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Suplimentar, lucrul cu meșteșugurile în școli și spitale duce la reducerea riscului de abandon școlar și de discriminare.

OBIECTIVE

  1. Susținerea a cel puțin 70 de ateliere de meșteșuguri având ca participanți cel puțin 1000 de elevi de ciclu primar și gimnazial, în majoritate fiind în risc de abandon școlar, pe parcursul a 6 luni.
  2. Susținerea a cel puțin 48 de ateliere de meșteșuguri având ca participanți cel puțin 300 de copii și 75 de adulți internați în secțiile de pneumologie infantilă din doua spitale, pe parcursul a 6 luni.
  3. Consolidarea activității a cel puțin 6 cercuri de meșteșuguri pentru copii cu risc de abandon școlar.

REZUMAT

Meșteșugurile tradiționale, ca parte a patrimoniului cultural imaterial, sunt în pericol de dispariție în societatea actuală. Practicarea lor, însa, este o cale de a obține venituri suplimentare sau poate fi chiar o activitate permanentă generatoare de venituri pentru persoanele vulnerabile din mediul rural. Proiectul Meșteșuguri pentru dezvoltare locală își propune implicarea comunităților în promovarea meșteșugurilor ca alternativă viabilă de dezvoltare economică a zonei rurale, în beneficiul grupurilor vulnerabile. Acest lucru este realizat lucrând cu copii și implicându-i în activități culturale centrate în jurul meșteșugurilor. Șezătorile, atelierele de meșteșuguri, cercurile de meșteșuguri și expozițiile din cadrul proiectului vor fi căi de împrietenire a copiilor și adulților cu meșteșugurile tradiționale.

Atelierele de la Comana vor prezenta modelul Satului meșteșugurilor, un loc în care oameni din comunitate au învățat să practice meșteșuguri și își câștigă existența cu ajutorul lor. Atelierele din spitalele de pneumoftiziologie vor apropia copii cu risc de discriminare de meșteșuguri, oferind activități educative unei categorii de tineri care nu participă la activități școlare și care sunt succeptibili de discriminare. Cercurile de meșteșuguri create în cadrul unui proiect anterior finanțat prin același program vor fi consolidate prin ateliere avansate în comunitate.

Prin proiect, cel puțin 1000 de elevi și cel puțin 70 de profesori vor participa la ateliere de meșteșuguri la Comana, cel puțin 300 de copii și 75 de adulți internați în spitale de pneumoftiziologie vor participa, în spital, la ateliere de meșteșuguri, cel puțin 100 de copii membri ai cercurilor de meșteșuguri vor participa la ateliere avansate de meșteșuguri, vor fi create două noi cercuri de meșteșuguri și vor fi organizate cel puțin 5 expoziții de meșteșuguri.