În stare de bine

Mai Bine Pentru Toți

Proiect derulat de Asociaţia pentru Promovarea Incluziunii Sociale

O echipa multidisciplinară formată din specialiști și membri ai comunității derulează intervenții sustinute în domeniul sănătății pentru pentru cel puțin 2000 de beneficiari din județul Cluj, în cadrul unor ateliere interactive, competiții sportive și tabere tematice și oferind gratuit și investigații și tratamente medicale.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Poiana, Țeclu, Bonțida, Apahida, Vizeșu Gherlei, Luna, Viișoara, Tritenii de jos, Tritenii de sus, Iară, Triteni Colonie, Bolduț (jud. Cluj)

Buget proiect: 235,000.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2019

Domeniu: viață sănătoasă

SCOP

Îmbunătățirea stării de sănătate în 12 comunități rurale preselectate (Poiana, Țeclu, Bonțida, Apahida, Vizeșu Gherlei, Luna, Viișoara, Tritenii de jos, Tritenii de sus, Iară, Triteni Colonie, Bolduț – judeţul Cluj) pentru 2000 de beneficiari direcți apartinand gruprurilor vulnerabile (romi și neromi) dintre care 600 de femei și 300 de copii, pe o perioada de 6 luni.

OBIECTIVE

  1. Stimularea interesului pentru un stil de viață sănătos în cadrul unui program amplu prin două tabere interactive (120 de copii) și o serie de 24 ateliere educative non-formale (600 de copii) cu frecvență bilunară în fiecare comunitate selectată;
  2. Întărirea legăturii comunitare prin implicarea a 600 persoane (femei și tinere vulnerabile, mame ale copiilor din program) în 12 ateliere săptămânale pe teme ce țin de stil de viață sănătos, derularea unei campanii pentru îmbunătățirea stării de sănătate si facilitarea accesului la serviciile de sănătate pentru cel puțin 600 persoane pentru o perioada de 6 luni, din cele 12 comunități;
  3. Dezvoltarea interesului pentru sport și non-discriminare prin sport, interacțiune multiculturală, stil de viață sănătos pentru 120 de copii din cadrul grupurilor vulnerabile (romi și neromi) în cadrul a minim 6 competiții sportive într-o perioada de 6 luni/ 12 comunități.

REZUMAT

Prin proiectul MAI BINE PENTRU TOȚI, Asociaţia pentru Promovarea Incluziunii Sociale îsi propune să contribuie la cresterea calității vieții în 12 comunități vulnerabile din judetul Cluj, stabilind premisele pentru o viață sănătoasă, echilibrată și responsabilă. Pe parcursul a 6 luni, o echipa multidisciplinară alcătuită din specialiști și membri ai comunității (70% romi) vor derula intervenții zilnice pentru cel puțin 2000 de beneficiari: minim 300 de copii în ateliere interactive pentru un stil de viață sănătos, 6 competiții sportive, două tabere tematice pentru 120 copii; minim 600 de femei în ateliere pentru îmbunătățirea stării de sănătate, prevenirea bolilor cronice, inclusiv investigații și tratamente, program ce vizează cu prioritate spectrul sănătății femeii, dezvoltare personală și comunicare intrafamilială.

Vor fi selectate 12 povești de viață care vor fi promovate cu scopul de a sensibiliza publicul cu privire la realitatea comunităților sărace și contribuția societății civile la schimbarea în bine a unor astfel de comunități.