În stare de bine

Pentru Fete și Băieți

Proiect derulat de Fundația Tineri pentru Tineri

„Pentru Fete și Băieți” va lucra timp de 8 luni cu 4200 de elevi de gimnaziu, 144 de cadre didactice și 36 de școli din 8 județe și București pe teme legate de educație pentru sănătate. Fundația Tineri pentru Tineri va elabora un pachet educațional și va organiza cursuri pentru profesori, care apoi vor lucra cu elevii la clasă. Spre finalul proiectului vor avea loc 36 de evenimente în comunitate, organizate de elevi, părinți, cadrele didactice și voluntari.

 

Durată: 8 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: București și 8 județe: Botoșani, Iași, Brăila, Tulcea, Dâmbovița, Ilfov, Brașov și Mehedinți

Buget proiect: 235.000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1

Domeniu: viață sănătoasă

 

SCOP

Proiectul urmărește dezvoltarea pentru un stil de viață sănătos pentru elevii de gimnaziu din București și 8 județe (urban, rural), într-o manieră integrată, științifică, participativă, prietenoasă, sustenabilă și în beneficiul familiei extinse, cu implicarea părinților.

 

REZUMAT

Proiectul „Pentru Fete și Băieți” reprezintă eforturile derulate de Tineri pentru Tineri din ultimii 10 ani de contribuție la creșterea accesului la educație și servicii adaptate dezvoltării unui stil de viață sănătos pentru toți copiii și tinerii din România, într-o abordare bazată pe dovezi din știință și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Proiectul urmărește îmbunătățirea nivelului de cunoștințe corecte, atitudini și comportamente responsabile și asigurarea dreptului la educație în acest domeniu pentru elevii de gimnaziu din București și 8 județe (urban, rural) într-o manieră integrată, științifică, participativă, prietenoasă, sustenabilă și în beneficiul familiei extinse, cu implicarea părinților.

Principalele obiective și modalitățile de atingere a acestora se referă la creșterea calității ofertei educaționale de gimnaziu pentru opționalul de Educație pentru Sănătate și disciplina Orientare și Dezvoltare personală, prin elaborarea unui pachet integrat (formare, auxiliare didactice) diferențiat pe nivelul de dezvoltare al elevului, îmbunătățirea competentelor specifice de predare pentru 144 cadre didactice din 36 unități școlare (16 din mediul rural), contribuind astfel la creșterea nivelului de cunoștințe corecte, atitudini și comportamente responsabile pentru minim 4200 elevi de gimnaziu. În plus, proiectul urmărește dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate, prin implicarea a minim 2400 părinți/membri ai familiei în cele 36 de comunități, prin evenimente organizate de cadrele didactice, voluntarii fundației și cu participarea elevilor.