În stare de bine

Re-GENERATOR. Micro-festival de arte performative

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: Iași

Buget proiect: 234,997.42 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2

Domeniu: cultură

SCOP

Construcția unui organism cultural independent generator de micro-festivaluri de artă performativă bianuale, prin crearea unui hibrid între evenimentele de tip festival și cele singulare.

REZUMAT

Sub titulatura Re-GENERATOR. Micro-festival de arte performative (ediție pilot), Asociația Centrul Multimedia Teatru Fix răspunde unei nevoi crescânde de consum cultural a comunității locale. Oferta redusă de produse artistice contemporane, independente, precum și absența festivalurilor de teatru independent reprezintă principalele probleme identificate la nivel de comunitate și chiar de regiune. Astfel, scopul proiectului este crearea unui organism cultural independent care să genereze o tipologie de micro-festival performativ bianual, prin crearea unei infrastructuri de festival independente, diversificarea ofertei culturale locale, susținerea producției de noi conținuturi artistice și dezvoltarea publicului local. Astfel, în perioada 19 – 23 februarie 2019 se va derula un eveniment de tip hibrid între manifestările de tip festival și evenimente singulare.

Prima ediție va avea tema ReAct! și va cuprinde reprezentații a patru spectacole independente din țară, o conferință de presă, patru discuții publice cu actorii și performerii din producțiile selectate, două workshop-uri, două sesiuni concomitente de creație de 24 de ore care să rezulte în două produse artistice diferite, precum și trei concerte ale unor artiști muzicieni din Iași și din țară și expoziții de arte plastice. În paralel cu lansarea apelului pentru artiști și selecționarea acestora, se va amenaja un fost spațiu industrial cu o suprafață totală de 950 mp, care să deservească logistic atât ediția-pilot a micro-festivalului, cât și edițiile ulterioare, având drept scop generarea unei structuri de auto-susținere a evenimentului.

La nivel de impact imediat, peste 900 de persoane vor beneficia în mod direct de ediția-pilot a micro-festivalului, procentul majoritar fiind reprezentat de membri ai comunității locale, participanți la activitățile desfășurate în cadrul proiectului. Pe termen mediu, asociația își propune ca până la cea de-a treia ediție, Re-GENERATOR să atingă un public de peste 2000 de persoane.