În stare de bine

Sword Nation – Chitila

Proiect derulat de Asociația Sword Nation

Proiectul Sword Nation – Chitila reprezintă începutul unui proiect mai amplu care oferă copiilor din familii defavorizate (afectate de sărăcie, marginalizare, abandon școlar, monoparentale sau cu părinți aflați în străinătate) ocazia de a practica un sport nobil. Scrima, în combinație cu alte activități de educație alternativă, vor contribui la creșterea armonioasă a celor 15 copii cu vârste între 6 și 8 ani care vor fi implicați în proiect. Aceștia vor fi instruiți astfel încât să ajungă la un nivel suficient de înalt pentru a putea participa la o competiție independentă de Campionatul Național – Cupa „În Stare de Bine”, care va familiariza copiii cu competiția și cu emoțiile sale, într-un prim concurs oficial care să le arate frumusețea practicării sportului de performanță.

Durată: 3 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: Chitila (județul Ilfov)

Buget proiect: 49,939 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului pentru granturi mici 2020

SCOP

Crearea unui grup de 15 copii cu vârste între 6 și 8 ani care să beneficieze de practicarea unui sport olimpic nobil, în momentul de față absent în orașul Chitila. Scopul proiectului este ca prin intermediul acestor luni de implementare, beneficiarilor direcți să li se ofere nu doar o activitate extra-școlară în care să se familiarize cu valorile olimpice ale scrimei, dar și o șansă să practice scrima de performanță pe termen mediu sau lung.

OBIECTIVE

Oferind posibilitatea de a lua parte la o activitate sportivă extra-școlară de cel mai înalt nivel, proiectul Sword Nation – Chitila are ca obiectiv oferirea unei copilării și adolescențe armonioase prin implicare sportivă și școlară de cea mai înaltă calitate. Activitatea în perioada de implementare reprezintă doar primul pas al grupului spre sportul de performanță.

Obiectivul proiectului constă în instruirea copiilor, astfel încât să ajungă la un nivel suficient de înalt pentru a putea participa la o competiție independentă de Campionatul Național – Cupa „În Stare de Bine”, care va familiariza copiii cu competiția și cu emoțiile sale, într-un prim concurs oficial care să le arate frumusețea practicării sportului de performanță.

Prin intermediul activităților secundare, de educație cognitivă – proiectul va contribui la creșterea armonioasă a copiilor pe multiple nivele, nu doar cel sportiv.

REZUMAT

Proiectul Sword Nation – Chitila reprezintă începutul unui proiect mai amplu care oferă copiilor din familii defavorizate (afectate de sărăcie, marginalizare, abandon școlar, monoparentale sau cu părinți aflați în străinătate) ocazia de a practica un sport nobil, inaccesibil în orașul Chitila.

Scrima, în combinație cu activități bi-săptămânale de educație alternativă, vor contribui la creșterea armonioasă a fiecărui membru al grupului și a grupului în sine, toată activitatea lor bazându-se pe valorile olimpismului insuflate de către practicarea acestui sport.