În stare de bine

#Concerte’n sat. Deschide lumea prin muzică

Proiect derulat de Asociaţia Culturală Timorgelfest

Comuna Giulvăz şi cele 3 sate aparţinătoare (Ivanda, Crai Nou şi Rudna) duc lipsă de evenimente culturale, deși sunt apropiate ca şi distanţă de oraşul Timişoara. Tocmai din acest motiv, ”#Concerte’n sat. Deschide lumea prin muzică” aduce în mijlocul lor o serie de concerte clasice și organizează ateliere de muzică în care copii şi tinerii iau contact direct cu muzicienii, cu artiştii consacraţi şi descoperă instrumentele muzicale.

Durată: 5 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Giulvăz (jud. Timiș) și satele aparținătoare (Ivanda, Rudna, Crai Nou)

Buget proiect: 60,000.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2019

Domeniu: cultură

SCOP

Scopul proiectului #Concerte’n sat este acela de a facilita accesul la cultură în mediul rural. Proiectul are în vedere crearea unor concerte care să îi atragă pe membrii comunităţii şi astlfel să reuşească să ajungă la o stagiune muzicală care să aibă loc în fiecare an. Totodată, se dorește promovarea dimensiunii educative a muzicii clasice şi potenţialul acesteia de a deschide orizonturi noi atât pentru copii cât şi pentru restul comunităţii.

OBIECTIVE

O categorie aparte avută în vedere prin obiectivele acestui proiect o reprezintă generația tânără, reprezentată de copii și tineri.

  1. Conștientizarea de către tineri a importanței culturii în toate domeniile, îndrăgind astfel de manifestări și devenibd dornici să promoveze mai departe această idee.
  2. Facilitarea accesului la cultură pentru locuitorii din 4 sate din judeţul Timiş.
  3. Organizarea de ateliere de muzică în care copiii şi tinerii să ia contact direct cu muzicieni, artişti consacraţi şi să cunoască instrumentele muzicale şi compozitorii din perioade consacrate ale muzicii clasice.

REZUMAT

Acest proiect îşi propune să aducă în cele patru sate din Banat, evenimente muzicale sub formă de concerte clasice în care să fie promovate două perioade importante din istoria muzicii, perioada Barocului şi perioada Clasicismului. Deși Comuna Giulvăz şi cele 3 sate aparţinătoare (Ivanda, Crai Nou şi Rudna) sunt apropiate ca şi distanţă de oraşul Timişoara (fiind la doar 31 de km), evenimentele culturale în aceste sate sunt inexistente. În acest areal cultural nu s-au organizat nicioadată concerte de muzică clasică.

Având convingerea că arta este un catalizator al schimbărilor sociale, proiectul își propune să ajute la revitalizarea comunităţilor vulnerabile rurale, adresându-se tuturor membrilor.