În stare de bine

Pinocchio merge la școală!

Proiect derulat de Centrul Român pentru Educație Artistică și Socială

Durată: 4 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: București, Jilava, Brănești (jud. Ilfov), Isvoarele (jud. Giurgiu), Sohatu (jud. Călărași), Lugoj, Nădrag, Fârdea, Sudriaș, Dumbrava (jud.Timiș)

Buget proiect: 205.370 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 3

Domeniu: cultură

SCOP

Scopul proiectului este stimularea interesului elevilor pentru școală și pentru educație, prin redefinirea școlii ca centru cultural ce are ca activitate centrală educația. Prin intermediul spectacolului „Aventurile lui Pinocchio” și prin discuțiile purtate cu elevii în cadrul atelierelor de teatru forum se dorește ca aceștia să conștientizeze că prin educația dobândită în școală își pot clădi viitorul pe care îl doresc. Proiectul își propune să contribuie astfel la combaterea analfabetismului funcțional.

REZUMAT

Proiectul se adresează elevilor și cadrelor didactice din zone defavorizate cultural (cartiere mărginașe) și vizează combaterea abandonului școlar şi reducerea analfabetismului funcțional, cu ajutorul educației prin teatru. Astfel, se va dramatiza romanul „Aventurile lui Pinocchio”, de Carlo Gollodi, și se va realiza un spectacol de teatru de păpuși ce va avea un principal mesaj concentrat pe importanța educației.

Spectacolul va avea minim 15 reprezentații în fața a cel puțin 1500 de elevi cu vârste între 6 și 12 ani, din 15 școli, cu o participare de aproximativ 100 elevi la fiecarereprezentaţie. Fiecare reprezentație va fi urmată de câte 3 ateliere tip teatru forum, la care vor participa aproximativ 35 de elevi. Actorii vor purta discuţii libere cu elevii pe baza întâmplărilor din spectacol, se vor alege anumite momente cheie care decid soarta eroului şi elevii vor fi provocați să își imagineze cum ar continua povestea dacă eroul ar lua alte decizii. După ce se va stabili care ar putea fi urmarea deciziei luate, actorii vor reinterpreta povestea din acel punct, improvizând și ducând povestea în direcţia stabilită de elevi. În felul acesta elevii vor deveni conştienţi de schimbările ce pot interveni în viaţa unui om în urma deciziilor acestuia.

În paralel, se vor organiza două sesiuni de ateliere pentru un număr de minim 30 de cadre didactice din şcolile participante, care vor fi inițiate în metode educaționale folosind exerciții din teatru, metode ce vor putea fi aplicate apoi la cursuri, în cadrul programului „Școala Altfel” sau cu orice ocazie posibilă, pentru a stimula elevii.

Un studiu european publicat în 2015 a demonstrat faptul că prin exerciții specifice teatrului, copiii pot învăța să comunice mai ușor, să își exprime și să își gestioneze emoțiile și, în special, își pot dezvolta capacitatea de a gândi și de a înțelege mai bine sensul lecturilor, proiectul contribuind astfel direct la combaterea analfabetismului funcțional.