În stare de bine

Școala de fete

Proiect derulat de Asociaţia Littleimpro

Pornind de la povești și experiențe personale, prin tehnica ficţionalizării și a teatrului de improvizație, peste 75 de preadolescente, adolescente și tinere provenind din medii defavorizate din Ploiești vor învăța, prin intermediul jocului, cum să gestioneze eșecul și teama de a greși. Școala de fete vine cu trei module de ateliere de teatru de improvizație, spectacole și discuții cu publicul.

Durată: 3 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: Ploiești (județul Prahova)

Buget proiect: 49.253,80 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului pentru granturi mici 2020

SCOP

Scopul proiectului este de a oferi un cadru de autoreprezentare grupului țintă în contextul realităților sociale din România/UE, precum și o radiografie a acestor realități la nivel local – Ploiești 2020. Prin distanțarea conferită de convenția teatrului, ne propunem facilitarea unui mediu de dezvoltare personală, sensibilizarea publicului larg și creșterea gradului de conștientizare prin realizarea a cinci spectacole pornind de la subiecte reprezentative pentru comunitatea vizată.

OBIECTIVE

  1. Realizarea a cinci module de ateliere de teatru de improvizație dedicate unui număr de 75 de tinere din medii vulnerabile;
  2. Realizarea a cinci spectacole de teatru;
  3. Realizarea a cinci discuții cu publicul;
  4. Realizarea și diseminarea metodei de lucru prin documentare foto-video, arhivare și publicare pe website-ul proiectului.

REZUMAT

Proiectul Școala de fete este un proiect de intervenție culturală și educație non-formală care se adresează unui număr de 75 de preadolescente, adolescente și tinere provenind din medii defavorizate din municipiul Ploiești (Centrele de zi Cristina și Alexandra şi centrele de tip familial din Ariceşti-Rahtivani) expuse abandonului școlar, discriminării de gen, cu nivel redus de educație sau cu analfabetism funcțional, lipsite de sprijinul familiilor naturale, fără posibilități materiale, fără perspective de continuare a educației în sistem formal și care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă.

Proiectul își propune, prin integrarea artei într-un context educațional care să stimuleze creativitatea și inventivitatea, oferirea unui nou cadru de dezvoltare personală și profesională.

Printr-o abordare complexă și nuanțată, folosind tehnici de teatru de improvizație, proiectul își propune realizarea a trei module de ateliere multidisciplinare (fiecare modul fiind dedicat și adaptat fiecărei categorii de vârstă), a cinci spectacole de teatru (evenimente finale de prezentare a fiecărui atelier) desfășurate într-o gală, și a unei arhive informale foto-video în scopul diseminării metodei de lucru (publicată pe site-ul de promovare al proiectului).

Pornind de la povești și experiențe personale, prin tehnica ficționalizării și a teatrului de improvizație, participantele vor învăța și cum să gestioneze eșecul și teama de a greși prin intermediul jocului. Una dintre regulile esențiale ale tehnicii de improvizație este demontarea ideii de greșeală, prin dărâmarea barierelor și plasarea ei în sfera banalului. Astfel, în cadrul atelierelor se creează un cadru sigur în care nu există judecată, critică sau blamare. Teatrul de improvizație este esențial pentru îmbunătățirea apartenenței la grup, întărind ideea că nimeni nu este singur.