În stare de bine

APEL 2 PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2019 PROGRAMUL “ÎN STARE DE BINE”

PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL APELULUI 2 DE PROIECTE

În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Apelului 2/2019, au fost selectate 11 propuneri pentru a fi finanțate. Acestea vor fi contractate doar dacă se constată că îndeplinesc condițiile de eligibilitate în urma analizei documentelor.

Echipa de jurizare este în corespondență și cu un alt proiect pentru a decide dacă acesta va fi propus spre finanțare. În cazul în care acesta va fi propus spre finanțare, decizia va fi anunțată public.

Lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul Apelului 2 va fi publicată pe pagina web a Programului la o dată ulterioară semnării contractelor de finanțare.

Proiectele propuse spre finanțare sunt următoarele:

DOMENIUL CULTURĂ

Asociația Untold Stories – proiectul „Bilet de iertare”

Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca – proiectul „Romani Orchestra”

Asociaţia Culturală Timorgelfest – proiectul „#Concerte’n sat. Deschide lumea prin muzică”

DOMENIUL SPORT

Asociația Start pentru Autism – proiectul „Mișcare și dezvoltare pentru copiii cu autism”
Asociația FDP – Protagoniști în educație – proiectul „SPORT 4 GIRLS SPORT 4 ALL”

DOMENIUL VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Asociația Pe Stop – proiectul „Educație pentru sănătate și produse de igienă pentru fetele și femeile defavorizate din București”

Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale – proiectul „Mai bine pentru toți”

Fundația Inimă de copil – proiectul „Privește-mă cu inima!”

Asociația Juriștilor Romi ROMAJUST – proiectul „Caravana dreptului la sănătate pentru femei din comunități vulnerabile”

Asociația Prietenii Spitalului Vâlcean – proiectul „Zâmbet Frumos Și Sănătos”

PROIECTE CARE AU INTRAT ÎN ETAPA EVALUĂRII TEHNICO-FINANCIARE:
lista poate fi descărcată AICI

Data de început pentru cererea de finanţare: 11-06-2019, 09:00

Data de sfârşit pentru cererea de finanţare: 13-06-2019, 16:00

 

DESCRIERE

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează ApeluL 2 pentru propuneri de proiecte 2019 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

 

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile..

 

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

 

DOMENIILE DE ACȚIUNE

  • Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;
  • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
  • Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

 

VALOAREA FINANŢĂRILOR

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 235.000 lei/proiect.

Contribuţia proprie nu este obligatorie. În formularul cererii de finanțare, solicitanții pot menționa și justifica și contribuție proprie în natură, dacă este cazul, însă aceasta nu va fi cuantificată şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

Doar pentru domeniul cultură, în cazul în care activităţile propuse prin proiect necesită costuri mai mari decât finanţarea solicitată, solicitantul poate să asigure diferenţa necesară printr-o contribuţie în numerar din alte surse, cu condiţia ca aceasta să fie cel mult egală cu valoarea finanţării solicitate pentru proiect. Această contribuţie va fi detaliată în secţiunea corespunzătoare din Cererea de finanţare (precizând inclusiv sursele) şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

Suma alocată pe program pentru anul 2019 pentru propunerile de proiecte este de 4.455.000 de lei.

 

DURATA PROIECTELOR

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor, însă acestea trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 28 februarie 2020.

 

MODALITATEA DE APLICARE

O organizaţie poate depune un singur proiect în cadrul fiecărui apel de proiecte în calitate de solicitant sau partener și poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect pe perioada întregului Program.

 

Procedura de aplicare constă în completarea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a anexelor aferente acesteia). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

 

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU APELUL 2 DE PROPUNERI DE PROIECTE DIN 2019 ESTE ÎNTRE 11 iunie 2019, ORA 09:00 ȘI 13 iunie 2019, ORA 16:00.

Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la acest apel  prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la 021/310.01.81. Persoană de contact: Laura Cireaşă.

Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi publicate pe website-ul programului, într-o secțiune dedicată.

În cazul întâmpinării unor dificultăţi legate de utilizarea sistemului online, solicitanţii pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la 021/310.01.81, până la închiderea apelului.

 

DOCUMENTELE AFERENTE APELULUI 2 DIN 2019 PENTRU PROPUNERI DE PROIECT POT FI DESCĂRCATE DE MAI JOS: